Dangerous Goods Packaging & (F)IBC 

Assuring the safety in transport and the safety in human being.

Dangerous Goods Packaging & (F)IBC

Assuring the safety in transport and the safety in human being.

Wat doen we:

Alle testen die leiden tot het verkrijgen van een UN-certificering van uw verpakking worden uitgevoerd onder onze ISO/IEC 17025 accreditatie en zijn volledig in overeenstemming met de laatste versies van de regelgeving voor het transport van gevaarlijke goederen.

Alle certificaten die worden uitgegeven door IBE-BVI Group dekken alle verschillende transportmodi:

 • UN-aanbevelingen,
 • ADR-RID (weg- en spoorvervoer)
 • ADN (binnenwateren)
 • De IMDG-code (zeevervoer)
 • Technische instructies van de ICAO & IATA (luchtvervoer).

UN testen

UN Testing

Verpakking bedoeld voor

gevaarlijk vast product

We testen alle verschillende soorten verpakkingen, zoals jerricans, vaten, dozen, zakken, FIBC, RIBC, grote verpakkingen,....

Verpakking bedoeld voor gevaarlijk vloeibaar product

We testen verschillende soorten verpakkingen, zoals jerricans, vaten, RIBC, grote verpakkingen, .....

Compatibiliteitstesten van kunststofverpakkingen

Om chemische compatibiliteit aan te tonen:

Chemische compatibiliteits-testen bedoeld voor specifieke vloeibare producten.

Veroudering met standaard-vloeistoffen volgens ADR

Testen op laboratoriumschaal voor specifieke vloeistoffen /complexe mengsels

Bijkomende belasting volgens CFR 49

Voor verzendingen binnen de VS is aanvullend op een geldig Europees UN-certificaat, een 1u-durende trillingstest vereist. 

Wat is een UN certificaat?

What is a UN certificate?

Op basis van het testrapport van het UN-type wordt een UN-merk toegekend door de bevoegde instantie. De publicatie van het UN-merk wordt gespecificeerd in het afzonderlijke document dat beter bekend staat als een "CERTIFICATE OF APPROVAL".

Een UN-certificaat maakt het mogelijk om uw verpakking te gebruiken voor het transport van gevaarlijke goederen, wat soms een noodzaak is, of kan ook een andere markt openen voor uw verpakking.

Verpakkingen die met succes een UN-certificaat hebben behaald, worden steeds verder opgevolgd door onze auditteams die het productieproces en het kwaliteitssysteem op vooraf bepaalde tijdstippen komen controleren. Dit betekent ook dat, zolang er nog steeds aan deze vereiste wordt voldaan en er geen wijzigingen zijn aan de oorspronkelijk geteste verpakking, onze UN-certificaten onbeperkt geldig blijven.

Bij IBE-BVI Group kan je kiezen tussen een Belgisch of een Nederlands UN-certificaat, omdat we erkend zijn door zowel de Belgische als de Nederlandse bevoegde autoriteiten.

Audits


Volgens de wetgeving omvat het kwaliteitsborgingsprogramma interne inspecties bij de fabrikant en omvat het zowel de begin-, fabricage- en eindinspectie als de registratie van de resultaten. In het geval van houders van certificaten voor samengestelde verpakkingen en bedrijven die zakken vullen, worden ook controles opgelegd en uitgevoerd. Bovendien moet dit kwaliteitsborgingsprogramma voldoen aan de instructies van de bevoegde autoriteit en worden uitgevoerd onder toezicht van een erkende instantie.

Belgische regelgeving:

Circular Note TDG38-v.2017 (free IBE-BVI translation)

New guidelines(applicable as from 01/11/2017)


Nederlandse regelgeving:

Richtlijn voor de toepassing van het kwaliteitsborgingsprogramma

Bijlage 1: Minimum vereisten voor de productie van verpakkingen

Bijlage 2: Minimum vereisten voor de bewerking van verpakkingen


Erkenning door Overheden

Authorities' 

recognitions

Belgische autoriteiten

De erkenning van het Belgisch Verpakkingsinstituut (IBE-BVI) omvat het uitvoeren van de volledige reeks testen op:

 • Verpakkingen;
 • IBC's (Intermediate Bulk Containers);
 • Grote verpakkingen in overeenstemming met de UN-aanbevelingen - rekening houdend met de verkregen resultaten kan al dan niet een goedkeuring worden afgegeven voor alle soorten vervoer (ADR-RID, ADNR, IMDG, ICAO-TI); en
 • Speciale verpakkingen voor infectueuze en diagnostische stoffen (klasse 6.2, UN 3373).

Actual guidelines

 1. TDG38 getekend & gedateerd NL inclusief bijlage 1&2 
 2. TDG 38 signé & daté FR inclus annex 1&2 
 3. TDG 38 Appendix 2 ENG 

Nederlandse autoriteiten

Testing & Consultancy Packaging International (T&CPI), als dochteronderneming van het Belgisch Verpakkingsinstituut gevestigd in Breda is erkend door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT).

Om meer te weten te komen over onze buitenlandse afdeling en om meer te weten te komen over de IBE-BVI Group, klik hier.

Voor de bedrijven met een Nederlands UN-merk zijn de volgende richtlijnen van kracht:

Actual guidelines (applicable as from November 1st, 2017)
 1. Guideline for the application of the quality assurance programme
 2. Annex 1: Minimum requirements for the production of packaging 
 3. Annex 2: Minimum requirements for the revision of packaging (Only in Dutch) 
 4. Guideline 02 (Inspection Unites - The Netherlands): remains in force (only in Dutch)


V&A

Q&A

Voorbeelden:

Metalen IBC van staal, ontworpen voor transport van vaste stoffen
 

11A/Y/* **
B/BVI/020125/5500/1500

Flexibele IBC, bestemd voor het transport van vaste stoffen 

13H3/Z/* **
B/IBE/020153/3600/1000

* = productie maand (numeriek van 1 tot 12)
** = productie jaar

Iedere IBC geproduceerd en bedoeld voor gebruik conform met de regelgeving moet voorzien zijn van een duurzame (onuitwisbare), duidelijk leesbare markering, van minstens 12 mm letterteken grootte, en bestaand uit volgende elementen:

a) het UN symbol voor verpakkingen: wanneer de markering gestempeld of in reliëf aangebracht wordt op een metalen IBC,  mag dit symbool vervangen worden door de hoofdletters 'UN';

b) de code van het IBC-type: vb. 11A - 13H3
c) een hoofdletter die de packaging group(s) voorstelt, waarvoor het constructie type wordt goedgekeurd:
            i) X: packing groups I, II and III (enkel voor IBC's voor vaste stoffen) ;
           ii) Y: packing groups II and III ;
          iii) Z: only packing group III
d) de maand en jaar (laatste 2 cijfers) van productie;
e) het symbool van het land die de markering heeft toegekend, gebruikmakend van de landcode zoals bij autoplaten gebruikt in internationale wegverkeer;
f) de naam of markering van de producent of een identificatiecode bekend bij de bevoegde overheid;
g) de belasting in kg, welke in de stapeltest succesvol werd gebruikt. IBC's die niet ontworpen zijn om gestapeld te worden, vemelden "0";
h) het maximun toegelaten gewicht of - voor flexibele IBC's - de maximum toegelaten belasting, in kg.

De verschillende elementen van het basiskenmerk moeten worden weergegeven in de volgorde van de bovenstaande paragrafen.

Contacteer ons

Contact Us

Separate email addresses with a comma.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Ontvang maandelijks updates over de verpakkingsindustrie

We versturen wekelijks een nieuwsbrief per taal en proberen deze altijd interessant te houden. Je kan je op elk moment uitschrijven.

Thank you for subscribing !

You will now be informed about the latest news.

Recognitions


An address must be specified for a map to be embedded