IBE-BVI

IBE-BVI group


Historiek van de IBE-BVI group

1954
Oprichting van IBE-BVI vzw

Opgericht als non-profitorganisatie met neutrale positie.

1999
Oprichting van IBE-BVI bvba 

Nieuwe faciliteiten worden gebouwd en de laboratoriumtestactiviteiten werden ondergebracht in een nieuwe, parallelle organisatie.

2005
IBE-BVI wordt onderaannemer voor TNO Packaging NL en het testlab wordt tevens uitgebreid


2010
Oprichting van Testing and Consultancy Packaging International (T&C PI)

Eerste buitenlandse dochteronderneming gevestigd in Nederland.

Our team

Ons team

Ann Delmotte
Algemeen Directeur

Als algemeen directeur van het Belgisch Verpakkingsinstituut houdt Ann toezicht op de strategische planning en activiteiten, waarbij ze ervoor zorgt dat de industrienormen worden nageleefd en innovatie op het gebied van verpakkingstesten en -oplossingen wordt bevorderd. 

Marleen Calcoen
Directeur

In haar functie als directeur bewaakt Marleen de gezonde financiële positie van IBE-BVI en ook personeelszaken zijn haar niet vreemd. Bovendien volgt ze als sectorbestuurder de ontwikkelingen in de wetgeving en de normen voor verpakkingen en streeft ze ernaar om informatie over te dragen aan de sector via opleidingen en de nieuwsbrief.


Head of Departments & Quality Responsible

Len D'heygere

Departementshoofd MTC

Als hoofd van de afdeling Materialen, Transport en Conditionering leidt Len het team dat zich richt op het ondersteunend onderzoek en de implementatie van verpakkingsmaterialen. Len hecht groot belang aan het overleg en luisteren naar de voorkeuren van de klant, waarbij oog voor detail en een kritische analytische aanpak centraal staan om zo tot functionele, milieuvriendelijke en efficiënte verpakkingsoplossingen te komen. 

Sara Geeroms

Departementshoofd FCM

Als hoofd van de afdeling Food Contact Materials volgt Sara de ontwikkelingen van de regelgeving inzake voedingscontact op voor de verpakkings- en voedingsindustrie. 
Sara's rol bestaat uit het leiden van een team dat instaat voor het uitvoeren van analyses om de geschiktheid van (verpakkings)materialen be-doeld voor voedingscontact te garanderen, waardoor het vertrouwen en het welzijn van de consument wordt bevorderd.

Dimitri De Valck, Departementshoofd DGP & (F)IBC

Als hoofd van de afdeling Verpakkingen voor Gevaarlijke Goederen bij het Belgisch Verpakkingsinstituut leidt Dimitri de inspanningen om de veilige behandeling en het vervoer van gevaarlijke stoffen te garanderen. Dimitri's rol bestaat uit het toezicht houden op de naleving van de wettelijke vereisten, het uitvoeren van tests en het certificeren van verpakkingen die ontworpen zijn voor gevaarlijke goederen.

Kevin Keymeulen

Kwaliteitsverantwoordelijke

Als kwaliteitsverantwoordelijke bestaat Kevins rol erin om ervoor te zorgen dat onze diensten voldoen aan de vastgestelde normen, alsook inspecties/audits uit te voeren en voortdurende verbetering aan te sturen. Dit vereist aandacht voor detail, analytische vaardigheden en samenwerking met multifunctionele teams.

Geert Vanderidt

Analyst Consultant CRP

Als verantwoordelijke voor de afdeling Kindveilige Verpakkingen leidt Geert  initiatieven om verpakkingsoplossingen te testen en te certificeren om ongeoorloofde toegang tot potentieel schadelijke stoffen te voorkomen en zo de veiligheid van kinderen garanderen.

T&C Packaging International

Hans van Crugten

Project Manager

Als belangrijkste contactpersoon voor het Nederlandse kantoor van T&CPI fungeert Hans als liaison tussen IBE-BVI Group en belanghebbenden uit de Nederlandse verpakkingsindustrie.  

Onze Vacatures

Wil je deel uitmaken van het team?

Sorry, we hebben momenteel geen vacatures.

Q&A

V&A

European Directive

A binding text that obliges each Member State to obtain a certain result within a certain period. The directive contains "essential requirements". A directive must be converted into national law, where the national authoroties can choose the form and means.

European Regulation

A binding text which is directly applicable in all Member States.

European Decision

A binding text for those to whom she has been aimed explicitly; vb. a Member State, a EU citizen, or a certain group EU citizens

European Resolution

A non-binding communication of the Council or the European Parliament

Royal Decree

A binding text at Belgian level

Standard

A standard describes by means of technical data how something must be carried out. There exist international standards (ISO), European standards (EC) and national standards (NBN, DIN, B, NF etc.). The compliance with standards in itself is legally not enforcable. It is however possible that enforcable legislation refers, such as a law or a Royal Decree, to specific standards. In that case these standards get a more enforcable character, which they borrow then from the legislation which refers to these standards

European harmonised standard

A standard which lies in line of the essential requirements of the concerning directive

CR (committee report)

A technical report of CEN that it is not published officially as a standard

In the debate on packaging the essential functions of a packaging are frequently overlooked, and for this reason it is usefull to quote them:

Preservation

Packaging allows to keep the products as long as necessary with conservation of quality.

Hygiene

A good packaging is the best guarantee for good hygiene.

Diversification

The diversification of the packaging allows to adapt the product to the preference, the habits and use patterns of the consumer.

Portionering

Packaging allow to adapt the quantity of the product to the need of the consumer.

Transport

A good packaging ensures that the product can be transported from the place of production to the place of processing or consumption without damage and/or quality reduction.

Stapeling

Packaging must make it possible to pill up the products without damage on the place of production, during the transport, in rise spaces and on the place of processing or sale.

Information

The packaging is the bests place for the identification of the product (mark), the instructions for use, all legal indications (price, weight, etc.), mastering instruments (barcode, etc..) and all other desirable environmental information (material identification, recyclability, etc.).

Mark and publicity

The packaging carries the mark which allows to recognise the products more easily. Also the packaging allows to communicate with the consumer for the support for the publicity

Other

Additional demands which can be made to some packaging:
- burglar system
- security
- gebruiksvriendelijkheid
- machinability/process ability

Source: "Durf uw verpakkingen in vraag stellen" edited by PRO vzw

Identification codes

At European level the Directive 1994/62/EC on packaging and packaging waste obliges to obtain certain quotes for recycling and valorisation.
In this directive a provision is also made concerning a marking and identification system. In elaboration of this provision decision 1997/129/EC of the european commission appeared regarding the identification system for packaging.
In this decision each packaging material is granted with a code and an abreviation, in order to allow an identification of the packaging materials with a view to facilitate the collection, reuse, recovery including recyucling. At present this is still a voluntary system.

MaterialAbreviationCode
Polyethylene terephtalatePET1
High density polyethyleneHDPE2
Polyvinyl chloridePVC3
Low density polyethyleneLDPE4
PolypropylenePP5
PolystyrenePS6

Numbers 7 till 19 are left open in order to allow new developments and technologies to specify new plastics.

MaterialAbreviationCode
Corrugated fibreboardPAP20
Non-corrugated fibreboardPAP21
PaperPAP22

Numbers 23 till 39 are left open in order to allow new developments and technologies to specify new cardboard types.

MaterialAbreviationCode
SteelFE40
AluminiumALU41

Numbers 42 till 49 are left open in order to allow new developments and technologies to specify new metals.

MaterialAbreviationCode
WoodFOR50
CorkFOR51

Numbers 52 till 59 are left open in order to allow new developments and technologies to specify new types.

MaterialAbreviationCode
CotonTEX60
JuteTEX61

Numbers 62 till 69 are left open in order to allow new developments and technologies to specify new textile types.

MaterialAbreviationCode
Colourless glassGL70
Green glassGL71
Brown glassGL72

Numbers 73 till 79 are left open in order to allow new developments and technologies to specify new glass types.

Composite MaterialAbreviationCode
Paper & fibreboard/miscellaneous metalsC/*80
Paper & fibreboard/plasticC/*81
Paper & fibreboard/aluminiumC/*82
Paper & fibreboard/tinplateC/*83
Paper & fibreboard/plastic/aluminiumC/*84
Paper & fibreboard/plastic/aluminium/tinplateC/*85
   
Plastic/aluminiumC/*90
Plastic/tinplateC/*91
Plastic/miscellaneous metalsC/*92
   
Glass/plasticC/*95
Glass/aluminiumC/*96
Glass/tinplateC/*97
Glass/miscellaneous metalsC/*98

 (*) Abreviation: C/ plus abreviation of the predominant material.
Numbers are left open in order to allow new developments and technologies to specify new composites.

Symbols for "recycable":


Plastics
For plastics generally the mobiusloop (3 turning arrows) are combined with numbers/abreviations. This is originating from the DIN 6120 standard regardin the marking of plastic packaging in view of their recycling. This system is also promoted by the Society of Plastic Industries (SPI) in America.
Example for LDPE 

Paper & fibreboard
For fibreboard generally the mobiusloop (3 turning arrows) is used.

Attention: All Member States have converted Directive 1994/62/EC in their own national legislation.
In the frame of recycling a lot of organisations were created to this concern.
In Germany there is for instance the organisation RESY who organise the valorisation of the paper and fibreboard packaging waste. If you affiliate to this organisation, you can use the resy-symbol (also the mobiusloop but combined with your affliation number to Resy) on your packages. http://www.resy.de/

Metal
In the case of aluminium the logo showed below is used to demonstrate his recycability. Inside the two arrows the chemical symbol for aluminium is mentionned (al) or more common (alu).

For steel the European Union of Steel manufacturers, APEAL, has designed a logo to demonstrate the good recycablity of steel packages. The logo symbolises the unique attraction between a steel packages and a magnet, allowing this fraction to be separated easily from the other household waste.

Glass
The european glass industry promotes the use of the logo showed below in order to incite the consumers to depose their glass packages into the glass balls for rycling.

Managing of different UN marks for IBC

Examples:

Metal IBC made from steel, destinated for the transport of solids
 

11A/Y/* **
B/BVI/020125/5500/1500

Flexible IBC, destinated for the transport of solids 

13H3/Z/* **
B/IBE/020153/3600/1000

* = month of production
** = year of production

Every IBC manufactured and intended for use in accordance with the regulations must bear a durable and clearly legible marking, at least 12 mm in font size, composed as follows:

a) the UN symbol for packaging: If the marking is stamped or embossed on metal IBCs, this symbol may be replaced by the capital letters "UN";

b) the code of the IBC-type: eg 11A - 13H3
c) a capital letter identifying the packaging group (s) for which the construction type was approved:
            i) X: packing groups I, II and III (IBCs for solids only) ;
           ii) Y: packing groups II and III ;
          iii) Z: only packing group III
d) the month and year (last two digits) of manufacture;
e) the symbol of the State which has granted the mark using the licence number of cars in international road traffic;
f) the name or mark of the manufacturer and any other identification mark of the IBC established by the competent authority;
g) the load in kg, with which the stacking test was carried out. IBCs which are not designed to be stacked must bear the figure "0";
h) the maximum permissible gross mass or - for flexible IBCs - the maximum permissible load, in kg.

The various elements of the basic characteristic must be displayed in the order of the above paragraphs.

The BPI participates in different-work groups responsible for elaborating standards regarding packaging. For certain work groups the BPI even ensures the chairmanship, for other groups it delegates persons, within its members, based upon their expertise.
Supplementary information on standardization:

Within the European Committee of Standardization (CEN) the Technical Committee 261 (abbreviated TC 261) is responsible for all standardization activities related to packaging.
The objectives of TC 261 are: drawing up of standards concerning the terminology, the dimensions, the capacity, the marking, the environment, the testing methods and the performance requirements regarding packaging and unit loads. It concerns the primary as well as the secondary and tertiary packaging, unit loads included.
The packaging is examined regardless of the material it is made of, its shape or contents and regardless of the distribution system or transport mode used.
All aspects concerning the environmental impact, recycling included, are also examined.

TC 261 « Packaging » is divided into 2 Subcommittees (SC) which are each active in their domain namely :

  • SC 4 : Packaging and the environment
  • SC 5 : Primary and transport packaging

Finally every Subcommittee is divided into Work-Groups (WG):

TC 261/SC 4 :

WG 1 : Terminology, symbols & criteria for LCA of packaging
WG 2 : Degradability of packaging & Packaging materials
WG 3 : Material recovery
WG 4 : Energy recovery
WG 6 : Prevention
WG 7 : Reuse
WG 8 : Heavy metals & other dangerous

Substances TC 261/SC 5 :
WG 1.2 : Marking
WG 1.3 : Dimensional coordination
WG 1.4 : Test method & test schedules
WG 1.5 : Range of capacities
WG 1.6 : Packaging of dangerous goods
WG 2.1 : glass packaging
WG 2.2 : Metal packaging
WG 2.3 : Paper & paperboard packaging WG 2.4 : Drums
WG 2.5 : Rigid plastic packages
WG 2.6 : Packages made from flexible Material
WG 2.7 : Child resistant packaging
WG 3.1 : SLC (Small Load Carrier System)
WG 3.3 : Tensional strapping & accessories WG 3.4 : Pallets
WG 3.6 : Rigid plastic packaging
WG 3.7 : Intermediate bulk containers
WG 3.8 : Roll containers

Within the International Standardization Organisation (ISO) the Technical Committee 122 (abbreviated TC 122) is responsible for all standardization activities related to packaging.

Volg ons op LinkedIn voor wekelijkse updates en exclusieve content

Let's connect!

Separate email addresses with a comma.


Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Ontvang maandelijks updates over de verpakkingsindustrie

We versturen wekelijks een nieuwsbrief per lijst en proberen deze altijd interessant te houden. Je kunt je op elk moment uitschrijven.

Thank you for subscribing !

You will now be informed about the latest news.

Our Recognitions


An address must be specified for a map to be embedded