Quality

Elevating Standards, Delivering Excellence.

Kwaliteit

Elevating Standards, Delivering Excellence.

De betekenis van kwaliteit

The meaning of Quality

De betekenis van kwaliteit: IBE-BVI Group garandeert altijd de kwaliteit van de testresultaten en audits. Het lab heeft een functioneel kwaliteitssysteem en handelt onafhankelijk en onpartijdig, wat de betrouwbaarheid naar klanten verhoogt.

Streven naar uitmuntendheid: IBE-BVI behaalt ISO 9001 certifiëring

ISO 9001

IBE-BVI is verheugd de ISO 9001:2015 certifiëring aan te kondigen, een prestigieuze standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen. Deze certifiëring, geldig voor al onze afdelingen, toont onze toewijding voor het leveren van consistente diensten van hoge kwaliteit. ISO 9001 zorgt voor een grotere klanttevredenheid, gestroomlijnde processen, het bewaken en beoordelen van onze prestaties, een grotere geloofwaardigheid en een robuuste naleving van de wettelijke vereisten. 

Deze mijlpaal weerspiegelt onze niet aflatende toewijding aan uitmuntendheid en voortdurende verbetering. Onze klanten kunnen vertrouwen op de superieure kwaliteit en betrouwbaarheid van onze diensten, wetende dat we ons houden aan internationaal erkende normen. Bij IBE-BVI blijven we prioriteit geven aan kwaliteit in alle aspecten van onze activiteiten, streven we ernaar om verwachtingen te overtreffen en uitstekende resultaten te leveren. 

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze ISO 9001-certificering en hoe onze klanten hiervan profiteren.

Here our certificate: 

Ontdek meer

Onze erkenningen

Our Recognitions

BELAC - EN ISO/IEC 17025

Het laboratorium van IBE-BVI is geaccrediteerd door BELAC, het Belgische accreditatieorganisme, volgens EN ISO/IEC 17025. Deze accreditatie wordt gecontroleerd door de Belgische overheid en wordt wereldwijd erkend. De EN ISO/IEC 17025 is een norm die de algemene vereisten definieert voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria.

ISTA

Het IBE-BVI is een ISTA gecertificeerd laboratorium. Transportsimulaties op verpakkingen en gepalletiseerde ladingen kunnen worden uitgevoerd volgens de ISTA-normen (International Safe Transit Association).


UN

Het IBE-BVI lab is ook erkend door de Belgische en Nederlandse autoriteiten voor het testen van alle verpakkingen die bedoeld zijn om te worden gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke goederen.

Op basis van de IBE-BVI rapporten zijn IBE-BVI en T&CPI gedelegeerd en gemandateerd door de autoriteiten om UN-certificaten uit te geven voor alle transportmodaliteiten. Deze certificaten worden wereldwijd erkend.FAVV

In België is het IBE-BVI laboratorium erkend door het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid voor het testen van algemene migratie op materialen die bedoeld zijn om in contact te komen met voedsel.

Sector Operator

Sector Operator 

Wat betekent het?


IBE-BVI is door het Belgisch Bureau voor Standaardisatie (NBN) erkend als sectorale Operator (SO) voor standaardisatieactiviteiten op Europees en internationaal niveau met betrekking tot verpakkingen.


IBE-BVI/SO fungeert als Belgisch secretariaat voor de verpakkingssector (gebruikers en producenten), meer bepaald voor het werk van CEN/TC 120-261 en ISO/TC 51-52-122.


IBE-BVI maakt ook actief deel uit van verschillende internationale CEN- en ISO-werkgroepen en verdedigt de behoeften en belangen van onze leden op een neutrale basis, met technische achtergrondondersteuning.


Voordat een norm wordt aangenomen, wordt de ontwerpnorm eerst openbaar beoordeeld. Dit betekent dat iedereen commentaar kan leveren op het ontwerp.

Hier de link naar de Public Enquiry Portal: https://app.nbn.be/data/platform/r/public-enquiry/home?p_lang=en 


Experts uit de industrie en de overheid zijn welkom om deel te nemen aan de standaardisatieactiviteiten.


Ontdek meer

Focal points

High Standards

Neutraliteit

We zijn onafhankelijk en neutraal en werken met een hoge integriteit.

Follow-up van wetgeving en normen

Testprotocollen worden regelmatig gecontroleerd op nieuwe versies, zodat ze kunnen worden bijgewerkt volgens de nieuwste versies.

Hoog-technische kennis van personeel

Onze medewerkers volgen voortdurend trainingen en cursussen om hun vaardigheden op een hoog niveau te houden.

Gekalibreerde apparatuur

Onze apparatuur is gecertificeerd door geaccrediteerde instanties en wordt regelmatig gecontroleerd.

Jaarlijks geauditeerd

Ons kwaliteitssysteem wordt jaarlijks intern en extern gecontroleerd.

Duurzaamheid

We volgen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.

Following the latest testing versions

Testprotocollen worden regelmatig gecontroleerd op nieuwe versies, zodat ze kunnen worden bijgewerkt volgens de nieuwste versies.

Hoog-technische kennis van personeel

Onze medewerkers volgen voortdurend trainingen en cursussen om hun vaardigheden op een hoog niveau te houden.

Neutraliteit

We operate in an independent and neutral way.

Certified equipment

Onze apparatuur is gecertificeerd door geaccrediteerde instanties en wordt regelmatig gecontroleerd.

Jaarlijks geauditeerd

Ons kwaliteitssysteem wordt jaarlijks intern en extern gecontroleerd.

Duurzaamheid

We volgen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.


V&A

Q&A

Hoewel ISO 17025 algemene richtlijnen geeft voor test- en kalibratielaboratoria, is het belangrijk op te merken dat de reikwijdte van de accreditatie alleen specifieke tests definieert waarvoor ons laboratorium is geaccrediteerd.

Als er tests worden uitgevoerd die buiten het bereik van deze accreditatie vallen, documenteert het kwaliteitshandboek, dat ook geaccrediteerd is volgens ISO 17025, duidelijk de procedures en processen voor het beheren van deze situaties. Dit houdt ook in dat de tests worden uitgevoerd volgens de relevante normen en dat er transparantie is naar klanten over de beperkingen van de apparatuur. We denken dat het cruciaal is om grondige documentatie, training en communicatiemechanismen te onderhouden om ervoor te zorgen dat alle tests, ongeacht de accreditatie, worden uitgevoerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen en voldoen aan de verwachtingen van de klant.

Om de kwaliteit van de testresultaten te garanderen, voeren we verschillende stappen uit. Ten eerste controleren we onze apparatuur regelmatig om een goede werking en nauwkeurige metingen te garanderen. Ten tweede gebruiken we gevalideerde methoden of (inter)nationale normen voor het uitvoeren van tests, zodat de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van de resultaten gegarandeerd zijn. 
Daarnaast hanteren we een robuust kwaliteitssysteem, inclusief regelmatige kalibratie, bekwaamheidstesten en interne/externe audits. Ons personeel wordt uitgebreid getraind en volgt vastgestelde protocollen om fouten te minimaliseren en consistentie te garanderen. 
Tot slot hebben we een beoordelingsproces, gebaseerd op het 4-ogen principe, om de nauwkeurigheid en geldigheid van testresultaten te controleren voordat ze aan klanten worden gerapporteerd.

Om de klanttevredenheid over onze diensten bij te houden, voeren we jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit. Met dit onderzoek verzamelen we feedback van onze klanten over hun ervaring met onze organisatie. Daarnaast hebben we een vast protocol om klachten of vragen van onze klanten te behandelen. Door de problemen van onze klanten snel en effectief aan te pakken, willen we hun tevredenheid over onze diensten garanderen en onze prestaties voortdurend verbeteren.

Hoe beoordeelt u de algehele kwaliteit van onze diensten en waarom?

We zijn ervan overtuigd dat onze organisatie een hoog kwaliteitsniveau in haar diensten handhaaft. Gebaseerd op het lage aantal klachten, onze naleving van de nieuwste standaarden, het gebruik van gekalibreerde apparatuur en ons goed opgeleide personeel, zijn dit allemaal indicatoren van onze toewijding aan kwaliteit. Hoewel we geen definitieve beoordeling hebben, wijzen deze factoren er toch op dat uw diensten van hoge kwaliteit zijn en zullen voldoen aan de verwachtingen van onze klanten, of deze zelfs zullen overtreffen. 

Contacteer ons

Separate email addresses with a comma.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Ontvang maandelijks updates over de verpakkingsindustrie

We versturen wekelijks een nieuwsbrief per lijst en proberen deze altijd interessant te houden. Je kunt je op elk moment uitschrijven.

Thank you for subscribing !

You will now be informed about the latest news.Our recognitions


An address must be specified for a map to be embedded