News

De weg effenen voor een wereldwijde overeenkomst over kunststoffen

Ik keek met grote verbazing naar de titel van een recent rapport van het agentschap Reuters (Volcovici & Dickie 2024): Oil, chemical industry lobbyists flood UN-talks on cutting plastic pollution (Lobbyisten van de olie- en chemische industrie overspoelen de VN-gesprekken over het terugdringen van de plasticvervuiling). Zo’n 200 lobbyisten van de fossiele en chemische industrie waren van plan om deel te nemen aan de laatste VN-onderhandelingen over het eerste wereldwijde verdrag om plasticvervuiling tegen te gaan; een stijging van 37% ten opzichte van de vorige bijeenkomst in november 2023. Dit doet meteen weer denken aan de "oververtegenwoordiging" van lobbyisten uit de fossiele brandstofindustrie bij de COP28-onderhandelingen over de klimaatverandering vorig jaar. Er waren meer geregistreerde lobbyisten van de fossiele en chemische industrie dan de 180 diplomatieke vertegenwoordigers van de delegaties van de Europese Unie! Het is heel begrijpelijk dat beide partijen hun standpunten verdedigen, maar twijfelt men er nog aan dat de massa's plastic afval die verspreid liggen over de hele planeet, rampzalige gevolgen hebben?


Lees het hele artikel:  

Federico Bassotto 10 juni 2024
Deel deze post
Archiveren