Child-Resistant Packaging

Child Resistant Packaging

Wat we doen:

IBE-BVI is BELAC-geaccrediteerd om paneltesten uit te voeren voor Kindveilige Verpakkingen.

De Classification, Labelling and Packaging (CLP) Regulation ((EC) No 1272/2008) is gebaseerd op het Globally Harmonised System (GHS) van de Verenigde Naties en biedt richtlijnen voor het bepalen van de noodzaak van een kindveilige verpakking voor een commercieel product. We hebben het voornamelijk over gevaarlijke huishoudelijke producten, zoals schoonmaakmiddelen, pesticiden en sommige blisters voor farmaceutische producten.Waarom is het belangrijk?

Kinderveilige verpakkingen kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën, zoals ook bepaald in de Europese CLP-verordening 1272/2008, namelijk hersluitbare en niet-herbruikbare kinderveilige verpakkingen. Deze zijn onderworpen aan eisen en testmethoden die zijn opgelegd in normen door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) en de Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO). 

Het testen van deze verpakkingen is essentieel voor de veiligheid van kinderen. Daarom stellen we bij IBE-BVI, mede dankzij onze accreditatie voor paneltests, de hoogste eisen aan de veiligheid en het welzijn van kinderen.

Welke testen voeren wij uit

Our tests

ISO 28862

Kindveilig - Niet hersluitbare verpakkingen voor niet-farmaceutische producten.

ISO 14375

Kindveilige verpakking - Niet hersluitbare verpakkingen voor farmaceutische producten.

ISO 8317

Kindveilige verpakking - hersluitbaar .

US-Protocol 16 CFR 1700.20

Kindveilige verpakking - hersluitbaar en niet-herbruikbaar (farmaceutisch of niet-farmaceutisch).

ISO 13127

Kindveilige verpakking - Mechanische beproevingsmethode voor hersluitbare systemen.

V&A

Het verschil tussen het US-Protocol 16 CFR 1700.20 en de ISO 8317 zit in het testen van het panel met de kinderen. Voor het VS-protocol moeten 50 kinderen worden getest op 5 verschillende locaties (10 kinderen per locatie). Daarnaast is er ook een extra vereiste met betrekking tot hun leeftijdsverdeling. 30% moet 42-44 maanden oud zijn, 40% moet 45-48 maanden oud zijn en de overige 30% moet 49-51 maanden oud zijn. Deze eis wordt niet gesteld/gevraagd door ISO 8317. Deze norm schrijft alleen voor dat 30 kinderen worden getest op minimaal 3 locaties. Er is geen eis met betrekking tot het aantal geteste kinderen per locatie en een onderverdeling per leeftijd is ook niet vereist. Als een volledige test is uitgevoerd volgens het US-protocol, kan IBE-BVI ook een ISO-certificaat voor die verpakking uitgeven.

De containers moeten voor de test gevuld worden om een echte situatie voor de kinderen te simuleren. De containers worden gevuld met maximaal 1l of 1kg water of zand of een andere substantie die volledig veilig is. In de meeste gevallen zal IBE-BVI doorgaan met het vullen van de containers.

Het is effectief mogelijk om door te gaan met een pre-test. Bij een pre-test worden maximaal 10 kinderen getest. Na deze test (die een indicatie geeft van de haalbaarheid) kan een rapport (positief of negatief) afgeleverd worden. Bij een positieve pre-test is het niet mogelijk om een certificaat te krijgen. Certificaten worden alleen afgegeven na een volledige testprocedure (kinderen en volwassenen), en alleen bij een positieve test met beide panels.

Wanneer een combinatie (container + sluiting) al getest is volgens ISO 8317, is het mogelijk om mechanische vergelijkingstesten uit te voeren wanneer er een kleine wijziging wordt aangebracht aan de sluiting of de container. De kleine wijziging wordt geanalyseerd door de supervisor die beoordeelt of het mogelijk is om de aangepaste combinatie te certificeren door alleen mechanische vergelijkingstesten uit te voeren (ISO 13127).

Ja zeker! Elke verandering (vorm, materiaal, sluiting, materiaalleverancier, ....) moet worden doorgegeven. Vergeet niet dat op het certificaat ook alle details van de container en de sluiting en hun fabrikanten worden vermeld. Afhankelijk van het soort verandering zal een nieuwe volledige test worden uitgevoerd en een nieuw certificaat worden opgesteld. Voor kleine veranderingen kunnen aanvullende testen nodig zijn en wordt dus ook het certificaat aangepast.

De door IBE-BVI geleverde certificaten zijn onbeperkt geldig als er geen wijzigingen zijn aangebracht aan de combinatie (container/sluiting) of aan de leveranciers/fabrikanten van de container of sluiting.

Q&A

Hebt u een vraag?

Contact Us

Separate email addresses with a comma.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Ontvang maandelijks updates over de verpakkingsindustrie

We versturen wekelijks een nieuwsbrief per taal en proberen deze altijd interessant te houden. Je kan je op elk moment uitschrijven.

Thank you for subscribing !

You will now be informed about the latest news.

Recognitions


An address must be specified for a map to be embedded