Register Now

SPREKER

Sara Geeroms - Head of Department Food Contact Materials

Meer dan 8 jaar ervaring in de analyse van voedingscontactmaterialen.


Programma: 21/03/3024
 

09u45        Ontvangst met koffie

10u00  Inleidende principes

 • Wat zijn voedingscontactmaterialen?
 • Het EU principe van reglementering mbt voedingscontact-materialen
 • Wat is migratie en welke factoren hebben hier invloed op?

10u15  Waaraan moet een voedingscontactmateriaal voldoen binnen de EU (deel I)?

 • Overzicht van de actuele EU wetgevingen mbt verpakking voor voedingscontactmaterialen
 • De algemene principes van de EU-wetgeving: 
  - Kaderverordening EG/1935/2004 inzake materialen/voorwerpen bestemd voor voedingscontact
  - Verordening EG/2023/2006 over goede fabricagemethodes

11u00        Koffiepauze

11u25 Waaraan moet een voedingscontactmateriaal voldoen binnen de EU (deel II)?

 • Materiaalspecifieke wetgeving/richtlijnen
  - Kunststoffen: Verordening EU/10/2011 en amendementen
  - Gerecycleerde kunststoffen: Verordening EU 2022/1616
  - Papier en karton: Resolutie CM/Res (2020) 9 van de Raad van Europa
 • Nationale wetgeving

12u30        Lunchpauze

13u00  Hoe aantonen dat een materiaal conform is aan de EU-regelgeving (deel I)?

 • Migratie
  - Hoe wordt migratie gemeten?
  - Praktische oefening: zelf definiëren van de parameters (tijd, temperatuur & simulant) voor een migratietest
  - Hoe interpreteer ik een migratierapport?
  - Sensorische analyses: detecteren van smaak- en geurafwijkingen
  - Bezoek aan het IBE-BVI Labo

14u15        Koffiepauze

14u30  Hoe aantonen dat een materiaal conform is aan de EU-regelgeving (deel II)?

 • Verklaring van overeenstemming
  - Wettelijke vereisten
  - Informatie doorheen de keten
  - Praktische voorbeelden     

15u00 Q & A

16u00       Einde


Taal:

 • Nederlands

Prijs: Alle prijzen zijn excl. BTW

 • lid IBE-BVI:€ 375.00
 • Lid Federatie:€ 455.00
 • Niet-lid:€ 515.00

Federaties:

 • Comeos
 • Essenscia
 • Fetra 

Extra info:

Timing: de opleiding gaat telkens door van 10u00 tot en met 16u00.
Inbegrepen in de prijs: opleiding, syllabus, koffiepauzes, sandwich lunch

Subsidies:

• voor KMO's: via de KMO-portefeuille
• voor voedingsbedrijven (PC 118 en PC 220): via ALIMENTO
An address must be specified for a map to be embedded